post Details

AI Cluster Bulgaria > Blog > Observer > Становище във връзка с публикуваната Стратегия за Изкуствен Интелект на България в портала за Обществени консултации